Det store sociale samvær

Elever på friskoler lærer at engagere sig. De lærer, at en skole er til for læring, men at det er tilsvarende er et sted for venskaber på tværs af alder, klassetrin, interesser med videre. Friskoler rummer alle typer af elever, og derfor ses der ofte protestantiske elever på katolske friskoler, danske elever på de tyske friskoler med videre, for det afgørende er, at der knyttes bånd mellem ikke kun elever, men også mellem eleverne og lærerne.

Mange tidligere elever dukker trofast op årligt til arrangementer for både nuværende og tidligere elever, og de minder, de har, bliver gang på gang delt, og på den måde lever skolens historie videre.

Gamle elever støtter ofte op om deres skole, når der er tale om en friskole, for det sociale aspekt, der er gennem hele skoletiden, er et element, der fylder rigtig meget hos eleverne, og det er en glæde, der vil følge dem resten af livet.school-93200_960_720

Flere tidligere elever støtter også gerne deres gamle skoler økonomisk, hvis de har mulighed for det, for på den måde har de mulighed for at give noget tilbage som tak for alt det, de selv fik gennem deres elevtid. Andre vælger at udføre frivilligt arbejde i forbindelse med de sociale arrangementer, der generelt fylder rigtig meget for skolerne.

At gå på en friskole giver så meget mere, end bare en hvilken som helst skole, og den tanke har alle friskolerne til fælles, lige meget hvilke principper, de bygger på. Den arv gives til samtlige elever, og den glæde ved de pædagogiske principper, eleverne får, virker i praksis, for ellers ville friskolerne for længst have drejet nøglen rundt, og ingen gamle elever ville gide møde op og engagere sig så inderligt, som de gør i dag. Det er et koncept, der virker, og det er derfor en succes, der fortsætter.