Kvaliteten af lærere er i top

Til dem, som er i tvivl, om der er en stor forskel på de lærere, som underviser på en almindelig skole og en friskole, så kan det med sindsro siges, at det er der ikke. Der er de samme faglige krav til de lærere, som underviser på en friskole, som til dem, som underviser på en almindelig skole. Faktisk vil der være de samme krav og lidt til for dem, som arbejder på en friskole, for der vil ofte være tiltag, som man ikke finder på en almindelig skole og et ønske om engagement, som man ikke vil se hverken forældre eller lærere skulle møde i en almindelig folkeskole.

Lærerne er ofte lærere, som har et speciale, som de går op i med liv og sjæl, og de vil gå langt for at få deres elever til at deltage meget aktivt i de aktiviteter, som kan være alt fra drama over musik til at arbejde ude i naturen med forskellige tiltag, som også giver eleverne vigtige redskaber, som er med til at forme dem og give dem nogle gode værdier for den uddannelse og det liv, som de skal leve efterfølgende.ashs-teacher-and-students

Der kan være længere perioder, hvor friskolerne vil have bestemte temaer, hvilket kan være alt mellem himmel og jord, og det vil ofte være noget, som alle skolens klasser er interesseret i, og som alle skal deltage i. Det vil igen være lærerne, som med deres gode engagement og deres aktive deltagelse går forrest, og det er med til at trække eleverne ind i en verden, som er noget helt andet end det, som man finder på en almindelig folkeskole. For der vil der ofte ikke være tid til at have den slags engagement, og det er for mange også grunden til at de vil vælge en friskole frem for en almindelig folkeskole, for der vil være en anderledes måde at tænke på og et stort engagement fra lærerne, som man ikke ser så meget af andre steder.