Plads til alle elever

Hvor der i en folkeskole skal være plads til alle, og dem, som skiller sig ud fra mængden, ofte bliver bedt om at være mere konformitetstro, så er friskolerne et sted, hvor der er plads til alle, og man får muligheden for at vælge en friskole, som har ekstra fokus på netop de aktiviteter, som ens barn har en særlig interesse i. Friskolerne har ofte tiltag, som er meget mere specialiserede end den almindelige folkeskole. Hvis ens barn fra starten af har gået i en skovbørnehave og elsker at være ude i naturen, er der her en mulighed for at vælge en friskole, som har fokus på at være ude i naturen og blive undervist der. Det kan være ekstra timer i biologi, som bliver kombineret med dansk, hvor der skal skrives stile om det at være i naturen, hvad naturen kan vise, og hvad naturen kan byde ind med af ting, som man kan bruge i ens hverdag. Det er noget, som mange af eleverne kan få stor gavn af senere og samtidig kombineres fag, som også kan give gode ideer om at arbejde tværfagligt og tilegne sig viden på en anderledes måde.physical_sciences_classroom

Friskolerne har ofte som en del af deres hverdagsaktiviteter en deltagelse fra forældregrupper, og der vil være mange tiltag, som kan være alt fra hovedrengøring af skolen i en weekend til at skabe en have, hvor eleverne kan gro deres egne grøntsager, som de kan bruge til at lave mad med i skolekøkkener, og de kan være med til at lave egne opskrifter, som bliver delt med forældre og andre, som er en del af det intranet, der er på skolen. Initiativerne er mange, og der kommer hele tiden nye tiltag og nyt tankerækker, som kan være med til at berige hverdagen for alle, elever såvel som lærere.