Tilsyn med friskoler

Friskoler skal overholde den lovgivning, der er på undervisningsområdet på lige fod med folkeskoler. Derfor er der et tilsyn med friskolerne, der sikrer, at kravene bliver mødt. Det er en sikkerhed for alle forældre, for de ved, at lige meget hvilken friskole, de vælger til deres børn, så kan de være helt sikre på, at børnene vil modtage al den nødvendige undervisning. Som regel får eleverne mere end det, og netop derfor vælger forældrene en friskole frem for en folkeskole.

Der er derfor tilsynsførende, der sikrer, at undervisningen lever op til alle krav, og det sikrer denne undervisning. Den tilsynsførende skal som minimum følge en hel skoledag om året, men de fleste vælger at komme flere gange, så de får et bedre indtryk af både skolen og undervisningen.

Den tilsynsførende laver hvert år en rapport, der udleveres til bestyrelsen og ligeledes offentliggøres til forældrene. Her kan det ses sort på hvidt, om undervisningen lever op til lovens krav, men samtidig kan det ses, om skolens egne principper efterleves i undervisningen.

Overholdes loven ikke, bliver det indskærpet, at undervisningen ændres til at følge loven. Hvis dette fortsat ikke efterleves, så bliver skolen indberettet til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. I sidste ende kan en friskole lukkes, hvis lovgivningen om undervisning ikke overholdes.14290888793_0cbee65662_b

Det er heldigvis sjældent, det sker, men der er dog eksempler på, at friskoler er blevet lukket, da den undervisning børnene fik ikke levede op til reglerne, og hvor skolen ikke sørgede for at ændre på det forhold.

Langt hovedparten af alle friskoler gør heldigvis en stor dyd ud af at sikre, at alle elever får en rigtig god undervisning, og at de samtidig får glæde af de værdier, som skolen står for. Derfor skal man som forældre aldrig være nervøs over at melde sine børn ind i en friskole.