Undervisningspligten er der stadig

Der er i Danmark undervisningspligt, og alle skoler, både almindelige folkeskoler, privatskoler og friskoler, skal overholde alle forpligtelser angående undervisningen, og der er mange krav til undervisningen, som skal overholdes, og som er ufravigelige.

Undervisningen kan for de enkelte skoler dog tilrettelægges, som de har lyst til, så længe de overholder de krav, der er stillet til dem af Undervisningsministeriet. Som udgangspunkt så er kravene, at der skal være undervisning, som er passet ind til de enkelte klassetrin, og der er krav både til de sociale aspekter og selve undervisningen.

Friskolerne oprettes under friskolelovens regler, og de bygger som udgangspunkt på de traditionelle, grundtvigforankrede skoler. Efterfølgende kom mange privatskoler til, hvor de fleste startede som realskoler, men som efterfølgende udviklede sig til friskoler, der også er en form for privatskoler. Friskolebegrebet omfatter dog også lilleskoler, mindretalsskoler som de tyske, steinerskoler og skoler, der bygger på en religiøs tanke som enten katolske, protestantiske eller muslimske.4405490016_e3f15f976b_b

Fælles for dem alle er, at de er selvstændige skoler, der har deres egen bestyrelse, og som underviser elever på samme alder som i folkeskolen.

Skolerne får tilskud fra staten. Et beløb, der svarer til, hvad en almindelig folkeskoleelev giver i tilskud. Resten af beløbet til skolerne dækkes gennem brugerbetaling, som reelt betyder, at de er forældrene, der betaler for at deres børn kan gå på en friskole.

Der er som nævnt ovenfor undervisningspligt, og derfor skal alle børn modtage undervisning. Samtidig er der en frihed til selv at vælge, hvilken skole, så længe børnene får den undervisning, som de skal have ifølge loven. Friskoler er løbende opstået, når en større gruppe af forældre har ønsket et alternativ til de lokale folkeskoler, hvor der har været fokus på mere end bare undervisningen. For eksempel er det ofte bestemte pædagogiske principper, religiøst indhold i hverdagen eller noget andet, der har haft betydning.